ISO

"El Tim d.o.o." ovom se politikom kvalitete i zaštite okoliša obvezuje da će materijalno i organizacijski stati iza svih ciljeva koji proizlaze iz datih točaka i da će politika kvalitete i zaštite okoliša biti vidljiva u svim aspektima kroz poslovanje tvrtke.
  • Uspostaviti, održavati te konstantno poboljšavati sustav upravljanja kvalitetom u skladu s zahtjevima ISO 9001:2008 i kao i svim drugim zahtjevima proizašlim iz važećih zakona i pravila struke;
  • Uspostaviti, održavati te konstantno poboljšavati sustav upravljanja zaštitom okoliša u skladu sa zahtjevima ISO 14001:2004 i svim postojećim zakonima i propisima vezanim za zaštitu okoliša i naše asepkte okoliša;
  • Adekvatnim upravljanjem našim procesima posebnu pažnju poklanjati zaštiti i očuvanju okoliša, prvenstveno kroz smanjenje štetni utjecaja i racionalno korištenje prirodnih resursa;
  • Kroz edukaciju i stručno usavršavanje svojih djelatnika unaprijediti svoj rad i poslovanje, a gdje je moguće i proširiti postojeći spektar djelatnosti;
  • Primjenjivati nove tehnologije i moderne metode izvršenja svih vrsta radova u cilju kontinuiranog poboljšanja kvalitete istih i optimalnog zadovoljstva klijenata;
  • Održavati i unaprijeđivati suradnju s postojećim kupcima i dobavljačima te uspostavljati nove kvalitetne kontakte s proizvođačima, distributerima i ostalim poslovnim suradnicima, sve u cilju promptnog i kvalitetnog zadovoljenja potreba klijenata;
  • U izvođenju djelatnosti koristiti provjerene i certificirane materijale, opremu i alate s naglaskom na sigurnost klijenata i djelatnika;
  • Razvijati timski rad, ali i inzistirati na osobnoj odgovornosti i inicijativi svakog djelatnika;
  • Najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće, provjeriti i ocijeniti prikladnost ove politike od strane uprave;