Gromobranske instalacije

Razvojem tehnologije sve više se zaplićemo u gustu mrežu podzemnih, nadzemnih, zidnih, stropnih i podnih kabela.
Udar munje može u djeliću sekunde spržiti instalaciju u nekoliko kuća istodobno, spržiti računala, modeme, telefone, televizore, kućanske aparate i klima-uređaje koji mogu pretrpjeti nepopravljiva oštećenja.
Najopasnije je vrlo jako magnetno polje koje se koncentrično širi oko munje i točke udara, pa u metalnim predmetima i strujnim vodovima izaziva snažan indukcijski učinak.

Gromobran je električna instalacija izvedena tako da mogućnost udara groma u zaštićeni objekt bude svedena na minimum.
Ta instalacija je sastavljena od: hvataljki, odvoda, uzemljivača, dopunskog pribora (prema potrebi).

Gromobran treba postaviti stručno i kompletno.
Gromobranska instalacija mora preuzeti električno pražnjenje munje, pa šipkama ili upletkama treba napraviti krovnu mrežu koja pokriva površinu barem 10 x 20 metara.
Nijedna točka krova ne smije biti udaljena više od 5 m od uzemljenog dijela instalacije. Pritom svi limeni opšavi, pokrovne limene strehe, žljebovi, oluci, snjegobrani, ograde terasa, stubišta i balkoni te ostali metalni dijelovi na krovu ili na vanjskom dijelu zgrade, moraju biti uključeni u tu mrežu. Broj metalnih vodova koji krov spajaju s tlom ovisi o veličini, tlocrtu i visini zgrade.

Uzemljenje omogućuje brzo pražnjenje naboja u okolno tlo. Uglavnom se primjenjuju duboko zabijene čelične ili bakrene šipke ili ploče, a oko kuće se postavlja prsten od debljih šipki ili traka na koje se priključuju svi vertikalni krovni odvodi. Bitno je da je spoj metalne površine i tla potpuno provodljiv, pa konstrukciju, dimenzije, način postavljanja i izbor materijala treba odrediti stručnjak.

Tvrtka "El Tim d.o.o." ima profesionalne montere i svu potrebnu popratnu automatizaciju za postavljanje gromobranskih instalacija na sve vrste objekata.