Elektromontaža

Tvrtka „El Tim d.o.o.“ registrirana je za elektromontažne radove do nivoa napona 35kV.

Nudimo usluge postavljanja električnih strojeva, transformatora, mjerno-regulacijskih uređaja, nadzornih i kabelskih naponskih vodova, visokih i niskonaponskih razvodnih postrojenja i električnih upravljačkih ormara.

Tvrtka „El Tim d.o.o.“ oprema objekte javne rasvjete, održava el. instalacije i mreže, priključuje i nadzire potrošače el. energije (javna rasvjeta, grijanje, klimatizacija, radni strojevi ) te izrađuje elektrotehničke sheme i nacrte.