Vatrodojavni sustavi


Vatrodojavni sustavi služe za ranu detekciju požara, kojom štitimo ljudske živote i imovinu od golemih šteta koje može uzrokovati požar. Požar je moguće lako ugasiti u početnoj fazi, međutim, rasplamsali požar često dovodi do potpunog uništenja objekta. Kako bi se izbjegle ovakve situacije bitno je ulagati u vatrodojavne sustave koji će detektirati požar još u početnoj fazi

Naši vatrodojavni sustavi štite objekte najrazličitijih vrsta i namjena - privatne, poslovne i industrijske objekte. Izvodimo sustave od nekoliko desetaka do nekoliko tisuća javljača, koji su samostalni ili umreženi, spojeni na sustav upravljanja zgradom, upravljani lokalno ili daljinski .

U većim objektima koristimo adresabilne centrale što znači da centrala jednoznačno detektira stanje svakog javljača zasebno, odnosno prikazuje točno na kojem mjestu u sustavu je došlo do požara, greške sustava ili nekog drugog bitnog događaja. U ovim su sustavima javljači spojeni u petlje, što omogućava centrali da čak i u slučaju prekida kabela između dva javljača svejedno vidi stanje svih javljača gledajući sa strane početka i sa strane kraja petlje.
Kod manjih objekata moguće je korištenje tzv. konvencionalnih sustava koji cjenovno znatno povoljniji. Kod takvih sustava više se javljača povezuje u jednu zonu, a centrala ne razlikuje pojavu alarma ili greške na svakom javljaču, već u pojedinoj zoni.

Vatrodojavne centrale moguće je spojiti na sustave upravljanja zgradom pri čemu se osigurava dvosmjerna komunikacija između računala i vatrodojavne centrale. Tako na računalu možemo vidjeti stanje svih javljača u sustavu prikazanih na tlocrtima objekta, pripremiti alarmne procedure koje će se u slučaju alarma ispisivati na ekranu i informirati osobu koja radi za računalom kako se ponašati. Također, moguće je da računalo prima poruke o alarmima i nastalim greškama te da uključuje i/ili isključuje određene elemente sustava ovisno o potrebi.

Vatrodojavni sustav može se integrirati i s drugim tehničkim sustavima na objektu kao što je npr. video nadzor.