Djelatnosti

Elektroinstalacije

Izvodimo radove na elektroinstalacijama kod stambenih, poslovnih i industrijskih objekata.

Saznajte više

Elektromontaža

Nudimo usluge postavljanja električnih strojeva, transformatora, mjerno-regulacijskih uređaja, nadzornih i kabelskih naponskih vodova...

Saznajte više

Izrada projektne dokumentacije

Tvrtka EL TIM sudjeluje u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog i projekta izvedenog stanja.

Saznajte više

Sustavi tehničke zaštite

Uvodimo sustave tehničke zaštite svih veličina i namjena – od stambenih do kompleksnih javnih i industrijskih...

Saznajte više

Vatrodojavni sustavi

Vatrodojavni sustavi služe za ranu detekciju požara, kojom štitimo ljudske živote i imovinu od golemih šteta koje može uzrokovati požar.

Saznajte više

Gromobranske instalacije

Tvrtka "El Tim d.o.o." ima profesionalne montere i svu potrebnu popratnu automatizaciju za postavljanje gromobranskih instalacija na sve vrste objekata.

Saznajte više

Strukturno kabliranje

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene, izvedenog kao jedan jedinstveni sustav ili kao više podsustava

Saznajte više

Instalacije elektroničkih komunikacija

Uspješno integriramo komunikacijske sustave u Vaš objekt tako da, iako nevidljiv okom, pristupačnost sustavu nikada nije problem.

Saznajte više

Sustavi kontrole pristupa

Sustavi kontrole pristupa primjenjuju se u prostorima gdje postoji povećana potreba za kontrolom ili ograničavanjem prolaza neovlaštenih osoba.

Saznajte više

Audio sustavi

Izvodimo instalacije multimedijalnih sustava u poslovne, javne ili privatne objekte.

Saznajte više