Izrada projektne dokumentacije

Tvrtka EL TIM sudjeluje u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog i projekta izvedenog stanja Vaše građevine realizirajući Vaše želje kroz ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT u svim fazama.

Vođeni iskustvom dugogodišnjeg izvođenja radova na svim tipovima građevina/instalacija, nudimo provjerena rješenja u kombinaciji s modernim tehnologijama upravljanja, komunikacije i sigurnosti.
Naglasak stavljamo na Vaše funkcionalne želje, kako zamišljate korištenje objekta, koje su Vaše želje osim osnovne funkcionalnosti elektrotehničke instalacije, tako da su neka pitanja u čijoj se razradi konzultiramo s Vama sljedeća:
 • upravljanje rasvjetom
 • upravljanje sustavom grijanja/hlađenja
 • upravljanje pristupnim točkama Vašeg objekta
 • multimedijalni sustavi unutar objekta
 • obim komunikacijskog sustava unutar objekta
 • sustavi nadzora i detekcije
 • daljinsko upravljanje svim navedenim sustavima

 • Pratimo Vaše zahtjeve i želje kroz izradu projektne dokumentacije u svim fazama.

  Idejni projekt

  Idejni projekt skup je međusobno usklađenih nacrta i dokumenata, kojima se daje osnovno oblikovno-funkcionalno i tehničko rješenje građevine, te smještaj građevine na građevnoj čestici.

  Glavni projekt

  Glavni projekt skup je međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu.Glavni projekt mora biti izrađen u skladu s idejnim projektom.
  Glavni projekt, ovisno o vrsti građevine odnosno radova, sadrži:
 • arhitektonski projekt,
 • projekt konstrukcije,
 • projekt elektrotehničkih instalacija,
 • projekt strojarskih instalacija,
 • projekt vodovoda i kanalizacije,
 • projekt zaštite od požara,
 • projekt zaštite na radu,
 • troškovnik projektiranih radova.

 • Glavni projekt za građevine na koje se odnosi obveza utvrđivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša prema posebnim propisima, sadrži i tehničko tehnološko rješenje. Ovisno o vrsti građevine glavni projekt sadrži i druge vrste projekata (geodetski projekt, geotehnički projekt, projekt temeljenja, krajobrazni projekt i dr.).

  Izvedbeni projekt

  Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom.

  Projekt izvedenog stanja

  Projekt izvedenog stanja je projekt građevine sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama sukladno stvarno izvedenim radovima. Investitor, odnosno njegov pravni sljednik dužan ga je čuvati za sve vrijeme dok građevina postoji.