Strukturno kabliranje

Razvojem informacijske i komunikacijske tehnologije postavljaju se sve složeniji zahtjevi pri rješavanju korisničkih potreba za komunikacijom. Pojavljuje se sve veći broj korisnika, različiti protokoli i tehnologije, te multimedijske aplikacije koje zahtijevaju sve veću mrežnu propusnost.

Strukturno kabliranje predstavlja instalaciju kabelskog mrežnog sustava višestruke namjene, izvedenog kao jedan jedinstveni sustav ili kao više podsustava u jednoj ili više građevina, s mogućnošću povezivanja u zajedničku cjelinu. Strukturno kabliranje treba osigurati dovoljan broj priključaka višestruke namjene, čiju će svrhu i obujam korištenja odrediti sam korisnik prema svojim trenutačnim potrebama.

Kod strukturnog kabliranja vodimo se uvijek osnovnim načelima koje strukturno kabliranje treba zadovoljiti:

  • generičnost - neovisnost o vrsti aktivne opreme
  • fleksibilnost - povezivanje aktivne opreme i uređaja preko standardiziranih komponenti
  • zasićenost - osiguranje dovoljnog broja priključaka po korisniku


  • Tvrtka "El Tim" nudi usluge: projektiranja, savjetovanja pri projektiranju, isporuke opreme, vršenja nadzora, izvođenja i atestiranja (certificiranja) računalne mreže, odnosno mreže strukturnog kabliranja svih kategorija.